Cập nhật: Thứ bẩy 09/10/2021 - 17:02

Gần 11 năm qua, Thái Nguyên liên tục là địa phương kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí, từ vị trí thứ 56/63 tỉnh thành năm 2010 lên tốp đầu các tỉnh liên tục giảm tai nạn giao thông trên toàn quốc. Kết quả đó có đóng góp không nhỏ của công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và văn hóa khi tham gia giao thông cho người dân. Tuyên truyền An toàn giao thông đã thực sự trở thành “chìa khóa vàng” góp phần giữ vững, đảm bảo và ổn định trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh...

 

Hoài Anh - Lăng Khoa