Cập nhật: Thứ tư 03/08/2022 - 11:18
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ TP. Sông Công kết nạp 322 đảng viên mới. Trong ảnh: Chi bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức kết nạp đảng viên mới.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ TP. Sông Công kết nạp 322 đảng viên mới. Trong ảnh: Chi bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức kết nạp đảng viên mới.

Đảng bộ TP. Sông Công có 35 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 5.971 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng bộ thành phố luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên.

Để thực hiện tốt công tác này, Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo và tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy về công tác phát triển đảng viên; phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phụ trách các đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, bồi dưỡng quần chúng, đoàn viên, hội viên ưu tú để tạo nguồn kết nạp cho Đảng.

Trong tạo nguồn phát triển đảng viên, Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch cụ thể, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới; giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu bổ sung vào nguồn phát triển đảng viên để bồi dưỡng kết nạp Đảng; quan tâm phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phát triển đảng viên tại các đảng bộ, chi bộ để kịp thời có ý kiến chỉ đạo.

Thành ủy chỉ đạo Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cả vào ngày nghỉ để phù hợp với những người đang làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, đội ngũ giáo viên...

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố đã mở 6 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 368 quần chúng ưu tú, 5 lớp đảng viên mới cho 333 đồng chí; 6 lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho 681 học viên.

Bằng việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đảng bộ trực thuộc đã kết nạp 322 đảng viên mới, đều vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Điển hình như các đảng bộ: Công ty Diesel Sông Công; Công ty CP Phụ tùng máy số 1; phường Mỏ Chè; xã Tân Quang, Bá Xuyên...

Đồng chí Hoàng Văn Pha, Bí thư Đảng ủy xã Bá Xuyên, cho biết: Đảng bộ hiện có 233 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ. Do đối tượng phát triển Đảng “hiếm” nên có những chi bộ trong 16, 17 năm mới phát triển được 2 đảng viên như Chi bộ La Cảnh 2. Xuất phát từ thực tế đó, Đảng ủy giao các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các chi bộ rà soát nguồn để có kế hoạch bồi dưỡng đối tượng Đảng. Do vậy, từ năm 2021 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 8 đảng viên, hoàn thành tốt chỉ tiêu Thành ủy giao.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, Thành ủy Sông Công cũng chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới. Đến nay, 96,9% đảng viên mới kết nạp có trình độ văn hóa THPT; gần 70% có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 80% số đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý và lao động trong cách doanh nghiệp, sĩ quan, sinh viên, đã góp phần làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Cùng với việc quan tâm phát triển đảng viên đảm bảo số lượng và chất lượng, Ban Thường vụ Thành ủy cũng quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTWW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định xóa tên 10 đảng viên, cho ra khỏi Đảng 8 đảng viên không đủ tư cách…

Quỳnh Mai