Cập nhật: Thứ tư 03/08/2022 - 16:35
Phối cảnh Sân vận động Thái Nguyên sẽ được đầu tư xây dựng tại xã Phúc Trìu (TP. Thái Nguyên).
Phối cảnh Sân vận động Thái Nguyên sẽ được đầu tư xây dựng tại xã Phúc Trìu (TP. Thái Nguyên).

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu SVĐ-18 thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án xây dựng Sân vận động Thái Nguyên (đợt 1).

Theo đó, Công ty CP Licogi 13 Nền móng xây dựng là nhà thầu được lựa chọn với giá trúng thầu 269,183 tỷ đồng (giá gói thầu là 269,301 tỷ đồng, chênh lệch giảm 0,118 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,04%); thời gian thực hiện hợp đồng 660 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Trước đó, gói thầu SVĐ-18 được mời thầu qua mạng, đóng thầu vào ngày 4/7/2022, nhưng chỉ có Công ty CP Licogi 13 Nền móng xây dựng nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu.

Dự án Sân vận động Thái Nguyên được xây dựng tại xã Phúc Trìu (TP. Thái Nguyên) với tổng mức đầu tư 466,062 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương; nguồn vốn ngân sách địa phương từ nguồn thu sử dụng đất và nguồn bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất một số đơn vị.

Đến nay, TP. Thái Nguyên đã thực hiện cơ bản công tác giải phóng mặt bằng để triển khai Dự án. Dự kiến công trình sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 8-2022.

TNĐT