Cập nhật: Thứ sáu 21/10/2022 - 09:51
Sở Giao thông vận tải Hà Nội kỳ vọng đề án thu phí sẽ góp phần quan trọng giảm ùn tắc cho Thủ đô.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội kỳ vọng đề án thu phí sẽ góp phần quan trọng giảm ùn tắc cho Thủ đô.

Mới đây, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội cùng đơn vị tư vấn đã có báo cáo về Đề án “Thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào” và đề xuất thực hiện thí điểm ngay từ năm 2024. Báo cáo ngay lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến khác nhau.

Chiều 20-10, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã có thông tin về nội dung này, trong đó khẳng định, hiện đề án đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, việc lắng nghe và tiếp thu các nội dung phản biện xã hội, các ý kiến đa chiều từ truyền thông là hết sức cần thiết.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, ngày 4/7/2017, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã xác định 37 giải pháp, trong đó, có giải pháp xây dựng Đề án “Thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào”.

Ngày 19/6/2020 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 115/2020/QH14 về “Thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội”.

Ngày 16/10/2018 Văn phòng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 10040/VPCP-KTTH về đề nghị của TP Hà Nội để thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn 2030”.

Tiếp đó, ngày 5/4/2022 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025.

Trong nhiệm vụ, giải pháp cụ thể Nghị quyết giao “UBND các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh ngoài triển khai các nội dung theo quy định tại khoản 14 Mục này, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Nghiên cứu xây dựng, triển khai Đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào” và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

Đây là các cơ sở quan trọng để Sở Giao thông vận tải giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội nghiên cứu và xây dựng đề án theo đúng tinh thần chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã ký hợp đồng tư vấn với Trung tâm tư vấn phát triển giao thông vận tải thuộc Trường đại học Giao thông vận tải để tiến hành nghiên cứu và xây dựng đề án.

Trong quá trình triển khai, hai đơn vị đã tổ chức nhiều buổi hội thảo, tham vấn ý kiến của cộng đồng dân cư, các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực liên quan để và nhận được nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc.

Sở Giao thông vận tải cho biết, đề án cũng chỉ ra các điều kiện kỹ thuật cần thiết để triển khai như: bảo đảm điều kiện về công nghệ thu phí, số hóa, đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu và chia sẻ dữ liệu về hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông và trang thiết bị trên các phương tiện giao thông để có thể thực hiện được thu phí phí không dừng và xử lý vi phạm bằng hình ảnh (phạt nguội); bảo đảm không ùn tắc giao thông tại các khu vực thu phí; bảo đảm điều kiện vận tải công cộng có năng lực đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu đi lại của người dân để người đi xe ô-tô cá nhân có thể chuyển đổi phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng...

Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, tất cả những ý kiến đa chiều sẽ được tiếp thu để tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh đề án.


Theo NDĐT