Bảo vệ không gian mạng - yêu cầu cấp thiết

Thứ bẩy 15/10/2022 - 07:48
Thời gian qua, tình hình an toàn, an ninh mạng diễn biến phức tạp, khó kiểm soát đối với các nước.
Xem chi tiết

Bản lĩnh vững vàng trước thông tin xuyên tạc

Thứ năm 13/10/2022 - 18:28
Lợi dụng xã hội thông tin mở và đa dạng hiện nay, các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động chống phá nước ta. Chỉ cần mở điện thoại thông minh, lên mạng xã hội là mỗi người chúng ta đã có thể bị tấn công bởi rất nhiều tin giả, tin đồn thất thiệt, xuyên tạc. Do đó, nếu cán bộ,...
Xem chi tiết

Ban Chỉ đạo 35 huyện Võ Nhai: Chủ động tuyên truyền thông tin tích cực

Thứ sáu 07/10/2022 - 11:19
Trong quý III/2022, Ban Chỉ đạo 35 huyện Võ Nhai tiếp tục chủ động tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng; tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...
Xem chi tiết

Chủ động ngăn ngừa sự lệch lạc “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

Thứ bẩy 01/10/2022 - 12:59
Nhằm ngăn ngừa, đấu tranh với những quan điểm trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của một số cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức bất mãn, cơ hội chính trị, Quân khu 1 đã triển khai nhiều biện pháp đấu...
Xem chi tiết

Những luận điệu sai trái và vô căn cứ xung quanh Luật Đất đai sửa đổi

Thứ sáu 30/09/2022 - 08:34
Nhà nước Việt Nam với tư cách đại diện chủ sở hữu đất đai, thực hiện mục tiêu bảo đảm đất đai được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch, tiến độ… để phục vụ tối đa cho lợi ích của mọi người dân, mọi giai tầng trong xã hội. Do đó những dự án vi phạm pháp luật về đất đai, đặc...
Xem chi tiết

Đừng để tâm hồn treo ngược cành cây...

Thứ bẩy 24/09/2022 - 14:17
Trong bài thơ “Là thi sĩ”, tặng các nhà thơ Việt Nam, ra đời năm 1942, nhà thơ Sóng Hồng (bút danh của đồng chí Trường Chinh) đã truyền thông điệp rằng: Nếu thi sĩ “Để tâm hồn treo ngược ở cành cây... Chìm đắm ở thương hoa và tiếc ngọc...” thì đó là tai ương, chướng họa của nhân quần.
Xem chi tiết
Tìm kiếm: