Cung cấp kiến thức về khởi nghiệp cho sinh viên, doanh nghiệp

Cập nhật: Thứ tư 02/11/2022 - 10:11

Mới đây, tại Trường Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên), Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho trên 80 học viên.

Đối tượng tham gia lớp tập huấn là sinh viên, đoàn viên các trường thuộc Đại học Thái Nguyên. 

Tại đây, các chuyên gia về khởi nghiệp cấp Trung ương và cấp tỉnh đã truyền đạt nhiều nội dung đáng chú ý về khởi nghiệp, gồm: khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo - kinh nghiệm quốc tế và giải pháp; hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ cũng tổ chức 1 lớp tập huấn, phổ biến kiến thức khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho gần 100 học viên, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập huấn gồm: Hiện thực hóa ý tưởng thành mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo phù hợp với thực tiễn bối cảnh và lợi thế của tỉnh Thái Nguyên; phân tích SWOT để tìm kiếm ý tưởng và cơ hội kinh doanh từ thực tiễn bối cảnh của tỉnh Thái Nguyên; sử dụng mô hình CANVAS để định hướng, lập kế hoạch và triển khai mô hình kinh doanh; phân tích thị trường và xây dựng chiến lược sản xuất phát triển thương hiệu...

Sơn Lâm
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: