Phú Bình: Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 72,3%

Thứ năm 06/10/2022 - 16:17
Huyện Phú Bình hiện có khoảng 93.000 người trong độ tuổi lao động (chiếm gần 60% dân số). Trong đó, lao động đã qua đào tạo chiếm tỷ lệ 72,3% (tăng 2,3% so với năm 2021); lao động có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 30,9%.
Xem chi tiết

Nỗ lực phát triển thị trường lao động

Thứ tư 05/10/2022 - 09:30
Tạo việc làm tốt hơn cho người lao động (NLĐ), giảm tỷ lệ thanh niên không có việc làm và đảm bảo môi trường làm việc an toàn; đầu tư phát triển giao dịch việc làm, hệ thống thông tin thị trường lao động hiện đại, liên thông giữa các hệ thống thông tin là mục tiêu Thái Nguyên đang hướng...
Xem chi tiết

Nâng cao nhận thức pháp luật cho công nhân dân tộc thiểu số

Thứ ba 04/10/2022 - 16:34
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động (NLĐ), nhất là NLĐ dân tộc thiểu số là một trong những nội dung được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho NLĐ, giúp họ phòng...
Xem chi tiết

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Gắn với nhu cầu xã hội

Thứ bẩy 24/09/2022 - 08:05
Mặc dù thời gian đào tạo chỉ dưới 3 tháng nhưng những lớp dạy nghề sơ cấp được tổ chức tại Thái Nguyên đã và đang phát huy hiệu quả tích cực. Thông qua học nghề đã giúp lao động nông thôn có thêm kiến thức, kỹ năng để ứng dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả lao động, tăng thu nhập...
Xem chi tiết

TP. Sông Công: Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 77%

Thứ năm 08/09/2022 - 12:09
TP. Sông Công hiện có gần 120 nghìn lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế (chiếm khoảng 60% dân số). Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 75%. Thành phố phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 77% (tương ứng với hơn 97.000 người), trong đó, tỷ lệ có bằng...
Xem chi tiết

Giúp lao động vùng cao có nghề, dựng nghiệp

Thứ sáu 26/08/2022 - 07:54
Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 5/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo trên địa bàn huyện Võ Nhai tăng từ 12,5% (năm 2011) lên hơn 38% (năm 2021). Để có được kết quả...
Xem chi tiết
Tìm kiếm: