Giải quyết “bài toán” thiếu đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ hai 10/10/2022 - 10:50
Người dân sinh sống tại các xã vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đa phần gắn với sản xuất nông, lâm nghiệp. Vì thế, việc giải quyết “bài toán ” về đất sản xuất đã và đang góp phần tích cực trong đảm bảo sinh kế, nâng cao đời sống, giảm nghèo cho đồng bào...
Xem chi tiết

Giảm nghèo ở xã vùng cao Dân Tiến

Thứ bẩy 08/10/2022 - 15:36
Trong giai đoạn 2016-2021, xã Dân Tiến (Võ Nhai) đã giảm tới gần 34% tỷ lệ hộ nghèo, từ 42,65% năm 2016 xuống còn 8,7% năm 2021. Chính sách giảm nghèo hiệu quả đã góp phần giải quyết bớt phần nào khó khăn cho người nghèo, hộ nghèo, làm cho đời sống của người dân trong xã phát triển ấm no...
Xem chi tiết

Khi vai trò của người có uy tín được phát huy

Thứ năm 06/10/2022 - 08:08
Trong thời gian gần đây, các vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số ở TP. Phổ Yên có sự phát triển về mọi mặt . Kết quả này có sự đóng tích cực của những người có uy tín trong cộng đồng.
Xem chi tiết

Thực hiện hiệu quả chính sách với học sinh dân tộc thiểu số

Thứ năm 06/10/2022 - 07:50
Những năm qua, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của tỉnh Thái Nguyên có nhiều chuyển biến tích cực. Mạng lưới, quy mô trường lớp được đầu tư đáp ứng nhu cầu học tập; duy trì đảm bảo 8% học sinh (HS) người DTTS được học ở các...
Xem chi tiết

Trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc Dao

Thứ ba 04/10/2022 - 08:29
Xóm Tân Lập, xã Phú Xuyên (Đại Từ) có 97% số hộ với trên 500 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Dao. Bà con nơi đây đã thành lập được Câu lạc bộ (CLB) giữ gìn bản sắc văn hóa Dao, góp phần bảo tồn và làm cho những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình đẹp hơn, phù hợp với đời sống hiện đại.
Xem chi tiết

Gắn phát triển du lịch với văn hóa của đồng bào Dao

Thứ hai 03/10/2022 - 15:16
Theo số liệu điều tra dân số năm 2019, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 32.370 người dân tộc Dao, chiếm 8,42% tổng số đồng bào dân tộc thiểu số; sinh sống ở tất cả 9 huyện, thành phố. Thời gian qua, ngành Du lịch tỉnh đã triển khai nhiều chương trình nhằm đưa những nét văn hóa truyền thống...
Xem chi tiết
Tìm kiếm: