Giảm nghèo ở xã vùng cao Dân Tiến

Cập nhật: Thứ bẩy 08/10/2022 - 15:36
 Mô hình nuôi cá tầm, cá chép giòn tại xóm Đồng Chuối được xã Dân Tiến định hướng nhân rộng, tạo cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.
Mô hình nuôi cá tầm, cá chép giòn tại xóm Đồng Chuối được xã Dân Tiến định hướng nhân rộng, tạo cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.

Trong giai đoạn 2016-2021, xã Dân Tiến (Võ Nhai) đã giảm tới gần 34% tỷ lệ hộ nghèo, từ 42,65% năm 2016 xuống còn 8,7% năm 2021. Chính sách giảm nghèo hiệu quả đã góp phần giải quyết bớt phần nào khó khăn cho người nghèo, hộ nghèo, làm cho đời sống của người dân trong xã phát triển ấm no hơn.

Là xã vùng cao, Dân Tiến có 13 xóm với trên 7 nghìn nhân khẩu, trong đó, gần 71% là đồng bào dân tộc thiểu số. Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2021, toàn xã có tới 691 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ tới 42,65% tổng số hộ trong xã.

Mô hình trồng lúa bao thai đặc sản tại cánh đồng Phương Bá được xã Dân Tiến định hướng nhân rộng, tạo sinh kế cho người dân.

Ông Trần Lê Dũng, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Xác định giảm nghèo là một trong những nội dung trọng tâm, chúng tôi chỉ đạo các tổ chức chính trị, đoàn thể đẩy mạnh phổ biến về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; nâng cao nhận thức cho một bộ phận người dân chưa nhận thức đúng về công tác giảm nghèo để họ chủ động vươn lên.

Song song với đó, xã cũng cho rà soát lại từng hộ nghèo để xem xét, lựa chọn phương thức hỗ trợ phù hợp. Từ đó, chủ động, linh hoạt triển khai các phải pháp như: Hỗ trợ người nghèo chuyển đổi nghề; hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ hộ nghèo chuyển đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; vận động xã hội hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm cho người nghèo; vận động các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể và các nhà hảo tâm hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho người nghèo; đẩy mạnh xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, xây dựng nông thôn mới…

Người dân xóm Phương Bá thu hoạch lúa trên diện tích thuộc mô hình trồng lúa bao thai đặc sản.

Kết quả, trong giai đoạn 2016-2021, xã Dân Tiến có 100% số hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận với các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; 100% hộ nghèo có nhu cầu được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế; 41/41 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi hoặc nguồn hỗ trợ; 84 người thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề; gần 1 nghìn lượt người nghèo, cận nghèo được trợ giúp pháp lý; hàng trăm hộ nghèo được hỗ trợ chuyển đổi cây trồng phù hợp… Riêng chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã dành hàng tỷ đồng hoàn thiện các công trình hạ tầng nông thôn, hỗ trợ sản xuất cho người dân.

Từ các giải pháp thiết thực và sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân, trong giai đoạn này, toàn xã Dân Tiến đã có 589 hộ thoát nghèo, chiếm tỷ lệ 33,95% tổng số hộ. Trung bình, mỗi năm Dân Tiến giảm được gần 6,8% hộ nghèo, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giảm trung bình 5-7% hộ nghèo/năm. Tỷ lệ hộ nghèo trong xã đã giảm từ 42,65% năm 2016 xuống còn 8,7% năm 2021.

Phương Bá là xóm đầu tiên của xã Dân Tiến không còn hộ nghèo vào năm 2020. Ông Lương Hồng Sơn, Trưởng xóm cho biết: Trong giai đoạn 2016-2021, 14 hộ nghèo của xóm đều nhận được sự hỗ trợ về nhà ở, công cụ sản xuất, giống, vốn, kỹ thuật sản xuất… để thoát nghèo.

Cán bộ xã Dân Tiến kiểm tra tiến độ xây nhà của hộ nghèo được nhận hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa để thoát nghèo.

Hộ gia đình chị Trần Thị Tịch ở xóm Phương Bá là một trong những hộ tiêu biểu thoát nghèo. Do hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm, diện tích đất canh tác ít, một mình chị Tịch là lao động chính nuôi hai con nhỏ cùng với mẹ già nên phải ở trong căn nhà tạm. Qua sự vận động của Ủy ban MTTQ xã, Công ty TNHH may Shinwon (KCN Sông Công) đã hỗ trợ chị Tịch 120 triệu đồng xây dựng căn nhà kiên cố đồng thời hỗ trợ chị có việc làm, thu nhập ổn định, giúp chị thoát nghèo năm 2018. Chị Tịch chia sẻ: Có nhà kiên cố và việc làm ổn định tôi yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế và lo cho gia đình.

Tuy nhiên, theo nhận định của UBND xã Dân Tiến, công tác giảm nghèo của địa phương vẫn còn một số khó khăn cần khắc phục trong thời gian tới như: Quy mô kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất còn thiếu đồng bộ; một số hộ nghèo còn chưa tìm được hướng phát triển kinh tế, thoát nghèo hiệu quả; nguồn lực dành cho các chương trình giảm nghèo còn hạn chế... Đặc biệt, theo tiêu chuẩn mới áp dụng từ giai đoại 2022-2025, xã Dân Tiến phát sinh thêm gần 12% hộ nghèo, nâng tổng số hộ nghèo toàn xã lên 20,38% là một thách thức không nhỏ đối với chính quyền và người dân địa phương.

Theo Chủ tịch UBND xã Trần Lê Dũng, Dân Tiến đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3-5%/năm trong giai đoạn 2022-2025 và để thực hiện tốt công tác giảm nghèo trong giai đoạn này, xã sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp có hiệu quả trong thời gian vừa qua như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về giảm nghèo bền vững; tập trung hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ cận nghèo và đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo…

Bên cạnh đó, Dân Tiến cũng sẽ chú trọng phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả như: Trồng lúa bao thai đặc sản theo hướng hữu cơ tại các xóm: Đồng Quán, Làng Chẽ, Phương Bá, Thịnh Khánh; chuyển đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao tại các xóm: Đoàn Kết, Lân Vai, Tân Tiến; nuôi cá tầm, cá chép giòn tại xóm Đồng Chuối; chuyển đổi diện tích trồng ngô kém hiệu quả sang trồng rừng tại xóm Tân Tiến…

Hoàng Hà
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: