71 kiến nghị doanh nghiệp cần khắc phục ngay

Cập nhật: Thứ ba 28/06/2022 - 15:07
 Người lao động tại Công ty TNHH WoojinQPD Vina, phường Hồng Tiến (TP. Phổ Yên) sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân khi làm việc.
Người lao động tại Công ty TNHH WoojinQPD Vina, phường Hồng Tiến (TP. Phổ Yên) sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân khi làm việc.

Thông qua hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về An toàn - Vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) tại các doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng AT-VSLĐ tỉnh đã đưa ra 71 kiến nghị, đề nghị các doanh nghiệp khắc phục ngay đối với những nội dung chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Những lỗi doanh nghiệp mắc phải tập trung vào một số nội dung như: Chưa có hợp đồng lao động đúng theo quy định; chưa thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động; chậm nộp tiền Bảo hiểm xã hội; không bố trí người làm công tác AT-VSLĐ; chưa xây dựng kế hoạch AT-VSLĐ; chưa có quy trình vận hành máy thiết bị, quy trình ứng phó sự cố; không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, nhất là với người lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ chưa được kiểm định kỹ thuật an toàn.

Hoặc một số doanh nghiệp chưa có quyết định bằng văn bản phân công người vận hành cầu trục; chưa trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và không tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ cho người lao động; chưa thực hiện quan trắc môi trường lao động để đánh giá các yếu tố có hại tại nơi làm việc...

Sau kiểm tra, các doanh nghiệp có vi phạm đã cam kết chấp hành khắc phục ngay những nội dung được kiến nghị, bảo đảm sản xuất an toàn.

Phạm Ngọc Chuẩn
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: