Nâng cao trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Cập nhật: Thứ hai 17/10/2022 - 15:10
 Lực lượng chức năng diễn tập chữa cháy tại Nhà máy may TNG Sông Công (Khu công nghiệp Sông Công I).
Lực lượng chức năng diễn tập chữa cháy tại Nhà máy may TNG Sông Công (Khu công nghiệp Sông Công I).

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5087/UBND-NC chỉ đạo về vấn đề thực hiện trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH; phối hợp với lực lượng Công an tỉnh tổ chức đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH trên địa bàn, cụ thể như sau:

UBND huyện, thành phố ban hành các quy định về PCCC tại địa phương; chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC; hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC cho nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC. 

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để ban hành, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC; kiểm tra an toàn về PCCC đối với các khu dân cư, hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở thuộc phạm vi quản lý; xử lý các hành vi vi phạm quy định về PCCC theo thẩm quyền; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC; xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC...

Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 5 Luật PCCC năm 2001 và khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi xảy ra cháy có trách nhiệm chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy, bảo đảm các điều kiện phục vụ chữa cháy; nếu vượt quá khả năng của mình thì nhanh chóng báo cáo Chủ tịch UBND huyện, thành phố, người đứng đầu cơ quan chủ quản cấp trên chỉ đạo giải quyết; trường hợp thật cần thiết thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện, thành phố xem xét chỉ đạo giải quyết. 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về công tác này.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật và trách nhiệm thực hiện công tác PCCC&CNCH.

TNĐT
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: