Nâng cao nghiệp vụ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Cập nhật: Thứ hai 18/07/2022 - 15:30
 Thực hiện thủ tục cấp Căn cước công dân tại Trung tâm Phục vu hành chính công tỉnh.
Thực hiện thủ tục cấp Căn cước công dân tại Trung tâm Phục vu hành chính công tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh vừa tổ chức 2 lớp tập huấn về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Dự lớp tập huấn có trên 200 học viên là cán bộ, công chức phụ trách, tham mưu, triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tập huấn (2 ngày/lớp), các học viên được thông tin, giới thiệu về những điểm mới tại Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 06/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Văn bản số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, học viên cũng được lãnh đạo, chuyên viên của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn về: Nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tạo tài khoản cho công dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin một cửa điện tử. Lớp tập huấn cũng dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận, giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện của cán bộ, công chức tại cơ sở.

Các lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh giải quyết TTHC một cách đồng bộ, hiệu quả tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số của tỉnh.

Hoàng Hải
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: