Thái Nguyên: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,68%

Cập nhật: Thứ tư 22/06/2022 - 15:44
 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết TTHC cho 38.791 lượt tổ chức, cá nhân.
6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết TTHC cho 38.791 lượt tổ chức, cá nhân.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực, được người dân đánh giá cao.

Riêng về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 17 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc chức năng quản lý của các sở, ngành với tổng số 770 TTHC. Trong đó ban hành mới 381 thủ tục, sửa đổi 18 và bãi bỏ 371 TTHC. Các TTHC sau khi công bố đều được cập nhật, tích hợp, công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên.

UBND tỉnh cũng đã ban hành 10 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của các sở, ban, ngành với tổng số 529 quy trình nội bộ, đảm bảo đúng quy trình theo quy định của pháp luật.  

Về kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, tính đến ngày 15/6/2022, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 427.662. Trong đó, các sở, ngành tiếp nhận 110.893 hồ sơ, UBND cấp huyện tiếp nhận 27.085 hồ sơ, UBND cấp xã tiếp nhận 289.684 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,68%.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, số lượng tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đề nghị giải quyết, nhận kết quả giải quyết TTHC là 38.791 lượt. Các hồ sơ tập trung nhiều ở các lĩnh vực: Giao thông vận tải (13.448 lượt), công an (9.246 lượt), tư pháp (7.706 lượt)... Số lượng tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ là 17.075 lượt, trong đó có 17.042 lượt đánh giá rất hài lòng và hài lòng, đạt tỷ lệ 99,8%.

Đến thời điểm hiện tại, tổng số TTHC đang có hiệu lực là 1.860 TTHC (trong đó cấp tỉnh là 1.471 TTHC, cấp huyện 276 TTHC, cấp xã 113 TTHC). Số TTHC liên thông cùng cấp là 73, số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền là 59; số TTHC được phê duyệt quy trình nội bộ là 1.860 (đạt tỷ lệ 100%).

Hoàng Anh
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: