Tiếp nhận trên 23.500 hồ sơ thuộc lĩnh vực trật tự xã hội

Cập nhật: Thứ năm 14/07/2022 - 12:20
 Cán bộ Công an tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.
Cán bộ Công an tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã tiếp nhận 23.548 hồ sơ nhóm đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân; quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Trong đó có 20.305 hồ sơ trực tuyến mức độ 4.

Riêng Công an tỉnh đã tiếp nhận 115 hồ sơ trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan, doanh nghiệp làm thủ tục thuộc nhóm quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu; lực lượng Công an cấp xã, cấp huyện tiếp nhận 23.433 hồ sơ nhóm đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân.

Để nâng cao kỹ năng tiếp nhận hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, trước đó, Công an tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên ngành Bưu điện trên địa bàn và 9/9 đơn vị Công an cấp huyện, 178/178 Công an cấp xã. Đồng thời, Công an tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực này phải có tài khoản trên Cổng dịch vụ công trực tuyến để hướng dẫn công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục.

Để đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội được thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho cá nhân, tổ chức, Công an tỉnh khuyến khích các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiến hành đăng ký, nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực trên qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến, quản lý hồ sơ điện tử.

Việc đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn sẽ giúp người dân quản lý, theo dõi hồ sơ đã nộp. Người dân có thể đăng ký tài khoản theo hướng dẫn tại địa chỉ: https://congan.thainguyen.gov.vn/chuyen-doi-so

Quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, nếu có vướng mắc, công dân có thể liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh theo số điện thoại: 0814794687 (nhóm quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo) hoặc số điện thoại: 0855842037 (nhóm đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân) để được hướng dẫn.

Từ ngày 1/7/2022, Cổng dịch vụ công Bộ Công an chính thức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục về lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội tại địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn. Theo đó, nhóm quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu có 11 thủ tục;  nhóm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo có 26 thủ tục; nhóm đăng ký, quản lý cư trú có 11 thủ tục; nhóm cấp, quản lý căn cước công dân có 16 thủ tục.
Linh Lan
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: