TP. Phổ Yên: Nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ đời sống nhân dân

Cập nhật: Thứ ba 30/08/2022 - 14:24

Ngày 30-8, Đoàn công tác của Sở Nội vụ kiểm tra việc nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, văn thư, lưu trữ năm 2022 tại TP. Phổ Yên.

Từ đầu năm 2022 đến nay, TP. Phổ Yên đã thực hiện tốt chế độ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân theo quy chế; phát huy vai trò tham gia của người dân ở cơ sở trong giám sát các công trình đầu tư công và hoạt động chính quyền ở cơ sở; quan tâm, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của bộ phận một cửa và ứng dụng các phần mềm trong giải quyết thủ tục hành chính.

Kết quả, trong 7 tháng đầu năm, số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn chiếm 99%; tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công mức độ 4 đạt trên 53%. Ngoài ra, chất lượng các dịch vụ công về y tế - giáo dục - điện, nước phục vụ đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, 100% trạm y tế trên địa bàn đạt chuẩn theo quy định; tỷ lệ phòng học kiên cố chiếm trên 54%; nguồn điện sử dụng cho sản xuất, kinh doanh của người dân thành phố được cấp từ trạm biến áp 220/110kV (Phú Bình)... 

Đối với công tác văn thư, lưu trữ, hiện nay, TP. Phổ Yên thực hiện triển khai chữ ký số, quy trình soạn thảo, phát hành văn bản đi, xử lý văn bản đến, lập hồ sơ điện tử trên hệ thống quản lý tài liệu điện tử...

Sau khi kiểm tra, Đoàn công tác đề nghị TP. Phổ Yên tăng cường tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kiến thức cho công chức làm việc tại bộ phận một cửa; đầu tư, bố trí nguồn ngân sách phục vụ ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện các chương trình, đề án chuyển đổi số...

Hoàng Cường
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: