Triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật: Thứ năm 30/09/2021 - 14:31
 Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 30-9, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Tham gia có đại diện các bộ, ngành của Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đại diện các sở, ban, ngành; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; T.P Thái Nguyên, T.X Phổ Yên và huyện Võ Nhai tham dự.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra 3 đột phá chiến lược trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, trong đó đột phá chiến lược đầu tiên chính là: “Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật”. 

Tuy nhiên, hiện nay, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành Trung ương vẫn chiếm đa số, vì vậy cần phải đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cho cấp đó giải quyết, đảm bảo nguyên tắc quản lý ngành, lãnh thổ, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà cho nhân dân.

Tại Hội nghị, Cục Kiểm soát TTHC đã hướng dẫn thực hiện rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC phục vụ xây dựng Đề án. Đồng thời, hướng dẫn tạo tài khoản, phân quyền, điền biểu mẫu rà soát điện tử, gửi báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. 

Từ đó, các địa phương sẽ thực hiện rà soát, xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đề xuất phương án phân cấp giải quyết TTHC, gửi Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ trước ngày 15/11/2021. Trên cơ sở đó, các bộ xây dựng báo cáo, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/12/2021 để tổng hợp, phục vụ xây dựng Đền án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính”, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2022. Qua đó nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Hải Hằng
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: