Giám sát thực hiện nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân tộc

Cập nhật: Thứ ba 01/11/2022 - 17:33

Chiều 1-11, Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 14/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025 tại Đảng bộ huyện Võ Nhai.

Theo báo cáo của Đảng bộ huyện Võ Nhai, thực hiện Nghị quyết số 04, Đảng bộ đã quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chương trình, chính sách liên quan đến công tác dân tộc được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết số 04 được quan tâm.

Qua đánh giá, đến nay, huyện Võ Nhai đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu Nghị quyết số 04. Cụ thể: tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2021 giảm 3,08%; 6/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 51,15% chỉ tiêu Nghị quyết; 64/64 trường, lớp học được xây dựng kiên cố; 97,9% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 146/148 nhà văn hoá đạt chuẩn; 235/287 cán bộ, công chức cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học, vượt 8,15% chỉ tiêu Nghị quyết; 32/33 tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Qua nghe các ý kiến, Đoàn công tác đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Võ Nhai trong thực hiện Nghị quyết số 04. Đồng thời đề nghị Đảng bộ huyện tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm đến công tác chuyển đổi số; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc thiểu số; tích cực nắm tình hình nhân dân, đẩy mạnh hoạt động hợp tác, đối ngoại trong các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc…

Quỳnh Mai
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: