Quyết liệt chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công

Cập nhật: Thứ sáu 21/10/2022 - 08:34

Hiện nay, tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên phạm vi cả nước vẫn khá chậm. Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa cải thiện được tình hình dù chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2022. Vì thế, Chính phủ tiếp tục có Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm. Thái Nguyên mặc dù đứng tốp 10 tỉnh, thành có tiến độ giải ngân cao, nhưng không vì thế mà không quyết liệt chỉ đạo để đạt kết quả tốt nhất.

9 tháng qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết, 4 công điện, 7 văn bản chỉ đạo về giải ngân vốn đầu tư công; tổ chức 2 hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương; thành lập 6 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, yêu cầu tập trung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giải ngân. Tuy nhiên, ước giải ngân từ đầu năm đến nay vẫn đạt rất thấp so với kế hoạch giao, trong đó có 42/51 bộ, ngành và 21/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước.

Chính phủ chỉ ra rằng, việc giải ngân chậm do nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan, có những nguyên nhân tồn tại trong nhiều năm, có những nguyên nhân mang tính đặc thù của từng năm kế hoạch.

Để phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra. Tất cả cùng thống nhất chỉ đạo quyết liệt để thúc đẩy giải ngân trong những tháng còn lại của năm 2022. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân cả năm đạt 95 - 100% kế hoạch giao; hoàn thành giải ngân 100% vốn ngân sách địa phương.

Tại Thái Nguyên, mặc dù tiến độ giải ngân cao so với nhiều tỉnh, thành, nhưng thực tế vẫn còn một số sở, ngành, địa phương chậm giải ngân. Báo cáo gần đây cho thấy, còn một số cơ quan, đơn vị có tiến độ giải ngân bằng 0% và không ít đơn vị giải ngân dưới 40%.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công nỗ lực hơn nữa để hoàn thành mục tiêu đề ra. Phải tiếp tục đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn.

Cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ trong giải ngân vốn.

Đẩy mạnh giải ngân đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình các dự án, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và giải ngân.

UBND tỉnh cũng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án đầu tư, lựa chọn các đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, khắc phục tối đa tình trạng điều chỉnh dự án khi đang triển khai làm chậm tiến độ giải ngân.

Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng.

Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, hồ sơ thanh toán đối với khối lượng của dự án và gửi hồ sơ, trực tiếp làm việc với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập; lựa chọn chủ đầu tư, ban quản lý có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án; yêu cầu ban quản lý dự án, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án; kiên quyết chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định…

Ngoài ra, các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan cần tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân. Tăng cường quản lý đất đai, nhất là nguồn gốc đất, quy hoạch sử dụng các loại đất..., hạn chế tối đa việc điều chỉnh phương án bồi thường.

Thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên liệu, vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là việc giao mỏ nguyên vật liệu không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền.

UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương có kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 đến ngày 30/9/2022 đạt dưới 30% làm rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm…

Nguyễn San
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: