Thái Nguyên: Giải ngân trên 1,7 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công

Cập nhật: Chủ nhật 12/06/2022 - 16:38
 Trong tổng số vốn đầu tư công từ ngân sách địa phương năm nay, vốn đầu tư từ thu tiền sử dụng đất là 4.608 tỷ đồng. Trong ảnh: Thi công nâng cấp đường Việt Bắc (TP. Thái Nguyên) giai đoạn 2.
Trong tổng số vốn đầu tư công từ ngân sách địa phương năm nay, vốn đầu tư từ thu tiền sử dụng đất là 4.608 tỷ đồng. Trong ảnh: Thi công nâng cấp đường Việt Bắc (TP. Thái Nguyên) giai đoạn 2.

Năm 2022, tỉnh Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công là 5.518 tỷ đồng; kế hoạch tỉnh triển khai là 8.513 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương gần 1.961 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 6.552 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, lũy kế thanh toán vốn trong toàn tỉnh tính đến cuối tháng 5 đạt gần 1.729 tỷ đồng, bằng 31,33% kế hoạch năm được Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 20,32% kế hoạch địa phương triển khai. 

Ước đến cuối tháng 6 đạt 2.800 tỷ đồng, bằng 50,74% kế hoạch năm được Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 32,89% kế hoạch địa phương triển khai.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước, trong 5 tháng qua, UBND tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 23 dự án với tổng số vốn đầu tư trên 9.650 tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư 26 dự án. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng ra quyết định thu hồi, chấm dứt hiệu lực quyết định chủ trương đầu tư đối với 8 dự án; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 3 dự án. 

Lũy kế đến cuối tháng 5, toàn tỉnh có 1.035 dự án đầu tư ngoài ngân sách đã có chủ đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 10,7 tỷ USD và khoảng 138 nghìn tỷ đồng. Trong đó có 271 dự án đầu tư trong khu công nghiệp, 764 dư án đầu tư ngoài khu công nghiệp.

Hạ Liên
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: