Kết quả ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thái Nguyên năm 2022 (đợt 1, từ ngày 01/6/2022 – 04/7/2022)

Cập nhật: Thứ tư 13/07/2022 - 09:42

Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc (BVCS) trẻ em tỉnh vận động các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, các cá nhân trong và ngoài tỉnh hưởng ứng“Ngày lao động vì hạnh phúc trẻ em”, ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp năm 2022.

Tính đến ngày 04/7/2022, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thái Nguyên đã nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Số đơn vị ủng hộ: 53 đơn vị.

2. Số tiền ủng hộ: 486.118.593đ (Bốn trăm tám mươi sáu triệu, một trăm mười tám nghìn, năm trăm chín ba đồng; có danh sách các đơn vị gửi kèm theo).

Ban Chỉ đạo công tác BVCS trẻ em tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Ban Chỉ đạo mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong thời gian tới để tăng cường nguồn lực chăm lo vật chất, tinh thần cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác BVCS trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

STT

ĐƠN VỊ

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

1

Văn phòng Tỉnh ủy

10.000.000

 

2

Văn phòng UBND tỉnh

14.624.000

 

3

Văn đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

10.100.000

 

4

Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh

1.294.000

 

5

Ban Nội Chính Tỉnh ủy

5.000.000

 

6

Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

3.350.000

 

7

Công an tỉnh

10.000.000

 

8

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

27.321.000

 

9

Cục Thống kê tỉnh

3.000.000

 

10

Bưu điện tỉnh

5.000.000

 

11

Trường Chính trị tỉnh

3.000.000

 

12

Báo Thái Nguyên

10.000.000

 

13

Sở Lao động - TBXH

55.500.000

 

14

Văn phòng Sở Giao thông - Vận tải

2.000.000

 

15

Sở Giáo dục và Đào tạo

10.000.000

 

16

Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

56.000.000

 

17

Sở Tư pháp

3.500.000

 

18

Sở Công thương

10.000.000

 

19

Sở Ngoại vụ

4.652.000

 

20

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

5.133.000

 

21

Liên đoàn lao động tỉnh

2.615.000

 

22

Công đoàn Đảng ủy khối

3.000.000

 

23

Hội Đông y

2.110.000

 

24

Hội Nhà báo

1.000.000

 

25

Chi Cục thi hành án dân sự

3.670.000

 

26

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh

5.651.000

 

27

Văn phòng Liên minh HTX tỉnh

3.090.000

 

28

Văn phòng Cục dự trữ nhà nước khu vực Bắc Thái

2.890.000

 

29

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

2.320.000

 

30

Bảo hiểm xã hội tỉnh

19.953.000

 

31

Kho bạc nhà nước tỉnh

20.864.000

 

32

Cục quản lý thị trường tỉnh

6.000.000

 

33

BQL dự án đầu tư xây dựng các
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

8.000.000

 

34

Ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Thái Nguyên

20.000.000

 

35

Ngân hàng Công thương Lưu xá

5.000.000

 

36

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển KV Bắc Kạn-Thái Nguyên

1.900.000

 

37

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

14.431.593

 

38

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

3.240.000

 

39

Chi cục dự trữ nhà nước Bắc Kạn

1.010.000

 

40

Chi cục dự trữ nhà nước Bắc Thái

900.000

 

41

Công ty Điện lực Thái Nguyên

10.000.000

 

42

Công đoàn công ty Nhiệt điện An khánh

2.000.000

 

43

Công ty Than khánh Hòa

5.000.000

 

44

Công ty cổ phần Kim loại mầu Thái Nguyên

5.000.000

 

45

Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi

10.000.000

 

46

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cao Ngạn

5.000.000

 

47

Công ty Cổ phần bê tông và xây dựng Thái Nguyên

5.000.000

 

48

Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO)

20.000.000

 

49

Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng

30.000.000

 

50

Nhà máy Z115 – Bộ Quốc phòng

5.000.000

 

51

Công ty Bảo Việt nhân thọ Thái Nguyên

5.000.000

 

52

Công ty Bảo Việt Thái Nguyên

2.000.000

 

53

Công ty xăng dầu Bắc Thái

5.000.000

 

Tổng cộng: 53 đơn vị

486.118.593

 

 

TNĐT
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: