Cụm thi đua số 1 Bộ Giáo dục và Đào tạo: Linh hoạt tổ chức tốt các phong trào

Cập nhật: Thứ tư 26/10/2022 - 19:36
 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT tặng hoa và quà cho đại diện Cụm thi đua số 1.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT tặng hoa và quà cho đại diện Cụm thi đua số 1.

Đó là kết quả cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022 của Cụm thi đua số 1 Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức ngày 26-10 tại Đại học Thái Nguyên. Dự Hội nghị có lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và Đại học Thái Nguyên.

Năm học 2021-2022, công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua 1 tiếp tục được duy trì và có những đổi mới trong công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 song các đơn vị đã linh hoạt tổ chức tốt các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học; chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học được nâng lên.

Công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua được đổi mới theo hướng thực chất hơn, khắc phục tính hình thức. Kết quả khen thưởng, về quá trình cống hiến, Đại học Thái Nguyên có 7 cá nhân, Đại học Huế có 2 cá nhân, Đại học Đà Nẵng có 6 cá nhân; được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”: Đại học Thái Nguyên có 79 cá nhân, Đại học Huế có 15 cá nhân, Đại học Đà Nẵng có 35 cá nhân; nhận khen thưởng do có thành tích đội xuất: Đại học Thái Nguyên có 22 tập thể và 642 cá nhân, Đại học Huế có 10 tập thể và 50 cá nhân, Đại học Đà Nẵng có 11 tập thể và 77 cá nhân…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục những bất cập trong công tác thi đua khen thưởng như tỷ lệ giảng việc được khen thưởng vẫn còn ít so với số cán bộ. Về nhiệm vụ công tác năm học 2022-2023, Cụm thi đua đề ra mục tiêu tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, những tấm gương là giảng viên, sinh viên tiêu biểu tại các trường đại học, tạo lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội; quan tâm nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, trọng tâm là đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập; triển khai công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất…

Dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 năm học 2022-2023 cho Đại học Huế, Cụm phó cho Đại học Đà Nẵng.

Phương Nga
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: