Số lượng cán bộ, giáo viên mầm non gấp đôi so với năm 2008

Cập nhật: Thứ hai 17/10/2022 - 15:01
 Một tiết học của học sinh Trường Mầm non Khương Đình (quận Thanh Xuân).
Một tiết học của học sinh Trường Mầm non Khương Đình (quận Thanh Xuân).

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TƯ ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, năm 2022, cả nước có hơn 1,2 triệu cán bộ quản lý, giáo viên các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, tăng hơn 245 nghìn người so với năm 2008.

Trong đó, cấp tiểu học hiện có số lượng cán bộ quản lý, giáo viên nhiều nhất với gần 402.000 người, ít nhất là cấp trung học phổ thông với hơn 155.000 người. 

Đáng chú ý, hiện nay, cấp trung học cơ sở có hơn 301.000 cán bộ quản lý, giáo viên, giảm hơn 12.000 người so với năm 2008. Đây cũng là cấp học duy nhất có quy mô cán bộ quản lý, giáo viên giảm; các cấp học còn lại đều tăng quy mô, trong đó, cấp mầm non tăng nhiều nhất, từ hơn 183.000 cán bộ quản lý, giáo viên (năm 2008) lên gần 367.000 cán bộ quản lý, giáo viên (năm 2022), tức là tăng gấp hai lần. 

Về trình độ đào tạo, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn theo Luật Giáo dục ở cấp mầm non đạt 82%; tiểu học đạt 75,3%; trung học cơ sở đạt 86,4% và trung học phổ thông đạt 86,4%. 

Dù quy mô giáo viên trên cả nước tăng, song vẫn còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Cả nước hiện còn thiếu hơn 100 nghìn giáo viên mầm non, phổ thông; thừa hơn 5 nghìn giáo viên mầm non, phổ thông.

Tỷ lệ giáo viên/lớp bình quân chưa đáp ứng được yêu cầu theo quy định; còn thiếu giáo viên một số môn học khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như: Tiếng Anh, tin học (cấp tiểu học); âm nhạc, mỹ thuật (cấp trung học phổ thông). 

Để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương rà soát số lượng và cơ cấu giáo viên ở tất cả cấp học, môn học để xác định số lượng giáo viên còn thiếu; tổ chức tuyển dụng số biên chế được giao chưa tuyển dụng và số biên chế được giao bổ sung theo Quyết định số 72-QĐ/TƯ ngày 18-7-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổ chức cơ cấu lại biên chế được giao của các địa phương, tập trung ưu tiên biên chế cho giáo dục vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, bổ sung biên chế cho những nơi dân số tăng, nơi có khu công nghiệp...


Theo Hà Nội mới
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: