Tăng cường phối hợp trong công tác khuyến học, khuyến tài

Cập nhật: Thứ sáu 21/10/2022 - 21:00

Chiều 21-10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2025 (ảnh).

Tại Lễ ký kết, hai đơn vị đã thống nhất về việc đảm bảo công tác phối hợp nâng cao chất lượng và hiệu quả triển khai mọi chủ trường và đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và phát triển các mô hình học tập trong toàn Đảng bộ Khối.

Theo đó, đặt mục tiêu phấn đấu mỗi tổ chức thuộc Đảng bộ Khối trở thành một đơn vị học tập; mỗi cá nhân, gia đình trở thành công dân học tập, gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong nhân dân.

Các nội dung phối hợp cụ thể gồm: Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của Chỉ thị số 11-CT/TW, Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả Ban Chỉ đạo khuyến học.

Hai bên thống nhất phối hợp xây dựng một số chuyên đề về công tác khuyến học; lồng ghép tuyên truyền trong bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối và nội dung sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở; vận động cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp và đảng viên trong Đảng bộ khối tích cực học tập, nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự học, học tập suốt đời; phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, năng động, sáng tạo, có sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả trong công tác khuyến học, khuyến tài…

Thu Nga
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: