TP. Sông Công: Thu gọn 6 điểm trường lẻ

Cập nhật: Thứ ba 25/10/2022 - 14:22
 Việc thu gọn các điểm trường lẻ nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý giáo dục.
Việc thu gọn các điểm trường lẻ nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý giáo dục.

Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, đến nay, TP. Sông Công đã thực hiện thu gọn 6 điểm trường lẻ về các trường trung tâm.

Các điểm trường lẻ được thu gọn gồm: điểm trường Ao Cang, Trường Tiểu học Bá Xuyên; các điểm trường Tân Sơn, Xuân Đãng, Bình Định, thuộc Trường Tiểu học Bình Sơn 1; điểm trường TNG, Trường Mầm non Bách Quang; điểm trường Bình Định, Trường Mầm non Bình Sơn.

Trước khi thực hiện việc thu gọn các điểm trường lẻ, thành phố đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất trên nguyên tắc phù hợp với điều kiện thực tế tại các xã, phường; tạo điều kiện thuận lợi cho người học và đảm bảo cơ sở vật chất tại điểm trường chính.

Việc thu gọn các điểm trường nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới giáo dục.

TP. Sông Công hiện có 40 trường học từ cấp Mầm non đến THPT. Thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2025 sẽ thu gọn 5 điểm trường lẻ còn lại (4 điểm trường mầm non và 1 điểm trường tiểu học) tại các xã, phường.  

Trịnh Phương
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: