Tiếp tục hỗ trợ hoạt động đo lường theo Đề án 996

Cập nhật: Thứ sáu 28/10/2022 - 16:19
 Kiểm tra hoạt động đo lường tại Nhà máy cán thép Lưu Xá
Kiểm tra hoạt động đo lường tại Nhà máy cán thép Lưu Xá

Từ ngày 26-28/10, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành lập đoàn kiểm tra hoạt động đo lường tại 3 đơn vị, doanh nghiệp, gồm: Hợp tác xã chè Hảo Đạt, Nhà máy cán thép Lưu Xá thuộc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh.

Đây là 3 đơn vị đang được hỗ trợ về hoạt động đo lường theo Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (viết tắt là Đề án 996).

Thực hiện Đề án 996, năm 2022, Sở KH&CN đã hỗ trợ Hợp tác xã chè Hảo Đạt thực hiện các nội dung: Xây dựng quy trình và các định mức kỹ thuật đảm bảo đo lường; quy trình đo, kiểm tra khi chế biến chè thành phẩm; quy trình kiểm tra quy cách nhãn hàng hoá và lượng hàng đóng gói sẵn… Định mức kỹ thuật quá trình sản xuất (khối lượng nhập liệu, nhiệt độ, thời gian, tốc độ vòng quay, độ ẩm); hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các quy trình đảm bảo đo lường; phương pháp đo, kiểm tra khi chế biến chè thành phẩm…

Với Nhà máy cán thép Lưu Xá, đơn vị được hỗ trợ triển khai các nội dung: Xây dựng quy trình, định mức kỹ thuật đảm bảo đo lường; quy trình thử nghiệm cơ lý (uốn, kéo, độ giãn dài); quy trình kiểm soát quá trình nung phôi thép; hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các quy trình đảm bảo đo lường…

Còn Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh được hỗ trợ xây dựng và phê duyệt Chương trình đảm bảo đo lường; phân tích, đánh giá thực trạng đảm bảo đo lường…

Dựa trên kết quả kiểm tra, Sở KH&CN sẽ nắm bắt được quá trình áp dụng quy chuẩn đo lường và nhu cầu hỗ trợ trong hoạt động đo lường của các đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch hỗ trợ trong thời gian tiếp theo.

Sơn Lâm
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: