Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Cập nhật: Chủ nhật 12/06/2022 - 18:15
 Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Diễn đàn.
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Diễn đàn.

Nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022, ngày 12-6, tại thành phố Tuy Hòa, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Diễn đàn phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Tham dự Diễn đàn có các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và 28 tỉnh, thành phố có biển; các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học và doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương: Đến nay, kinh tế biển và ven biển đóng góp tỷ lệ lớn vào tổng sản phẩm quốc nội; là nguồn thu ngoại tệ mạnh phục vụ phát triển đất nước. Việc phát triển kinh tế biển có vai trò quan trọng trong tăng cường sức mạnh tổng hợp, thế và lực của quốc gia cũng như nâng cao “thế trận lòng dân” trên các vùng biển, đảo. Có thể nói, kinh tế biển có vai trò quan trọng trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Trong bối cảnh hiện nay, cả nước đang nỗ lực đẩy nhanh phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thì vai trò, vị trí của kinh tế biển ngày càng quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển kinh tế biển ở các địa phương còn những hạn chế. Điều đó được thể hiện qua: tiềm năng du lịch biển chưa được phát huy hiệu quả; việc bảo vệ môi trường biển, bảo vệ đa dạng sinh học còn có những hạn chế; biến đổi khí hậu tiếp tục là nguy cơ lớn đối với các vùng biển; việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào quản trị môi trường, vào nuôi trồng, đánh bắt hải sản chưa nhiều… Những vấn đề này đã, đang và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế biển bền vững của từng địa phương, của cả nước, và trực tiếp ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng của các khu vực ven biển.

Trong bối cảnh đó, Diễn đàn phát triền bền vững kinh tế biển năm 2022 là cơ hội để các địa phương ven biển được ngồi lại với các cơ quan Trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học, doanh nghiệp trong lĩnh vực để chia sẻ những kết quả đạt được, những hạn chế khó khăn, vướng mắc để cùng thảo luận, tìm ra các giải pháp phát triển thời gian tới…

Phát biểu ý kiến khai mạc Diễn đàn, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu rõ: Quá trình triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW đã bước đầu đạt được những một số kết quả tính cực. Các cơ quan Trung ương và địa phương có biển đã ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết; nhận thức của toàn hệ thống chính trị và người dân về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền quốc gia được nâng lên rõ rệt. Chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển được giữ vững; công tác tìm kiếm cứu nạn, an toàn hàng hải được tăng cường; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển được chủ động triển khai toàn diện.

Đáng chú ý, kinh tế biển, các vùng biển, ven biển đang trở thành động lực phát triển kinh tế của đất nước; hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng biển được cải thiện rõ rệt. Nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản, phát triển nguồn nhân lực về biển đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng được chú trọng.

Tuy nhiên, quy mô kinh tế biển còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng; cơ cấu ngành chưa phù hợp; hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học-công nghệ biển, đào tạo nguồn nhân lực cho kinh tế biển; các cơ sở quan trắc, dự báo, cảnh báo biển, thiên tai biển, các trung tâm tìm kiến cứu hộ, cứu nạn… ở ven biển còn nhỏ, trang bị thô sơ, năng lực yếu. Trong khi đó, môi trường biển biến đổi theo chiều hướng xấu; đa dạng sinh học biển và nguồn lợi thủy sản đang giảm sút nghiêm trọng, thiếu bền vững…

Nhằm đánh giá các kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân sau bốn năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, từ đó kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới tới, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá, làm rõ việc tuyên truyền, quán triệt, ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Đồng thời tập trung đánh giá, làm rõ kết quả thực hiện các mục tiêu về các chỉ tiêu tổng hợp về kinh tế biển; về khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những thuận lợi, hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu được nêu tại Nghị quyết, nhất là các nhiệm vụ về phát triển đồng bộ, từng bước hình thành khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái ven biển; phát triển các vùng biển dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển; bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; chủ động phòng, chống thiên tai; nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế…

Để đạt được các mục tiêu Nghị quyết số 36-NQ/TW, cũng như khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện; đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế biển Việt Nam theo hướng bền vững, nhiều đại biểu tham dự Diễn đàn đề nghị cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp về phát triển triển, thu hút đầu tư. Mặt khác, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân về vị trí, vai trò của kinh tế biển và vùng ven biển. Có những chính sách để tập trung thu hút, khuyến khích các nguồn lực xã hội tham gia các ngành kinh tế biển như năng lượng tái tạo, nuôi trồng thủy, hải sản quy mô công nghiệp, du lịch biển…

Đặc biệt, cần sớm xây dựng và ban hành bộ chỉ tiêu thống kê quốc gia về biển và hải đảo và bộ tiêu chí đánh giá quốc gia biển mạnh để làm cơ sở giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Bố trí ngân sách và nguồn lực nhằm hỗ trợ và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo tại các địa phương có biển…

Dịp này, Triển lãm tranh, ảnh về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học biển đảo, đại dương cũng đã được tổ chức.


Theo nhandan.vn
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: