Đồng Hỷ: Cánh đồng mẫu lớn xóm Làng Mới đạt năng suất 2,42 tạ/sào

Cập nhật: Thứ sáu 28/10/2022 - 16:32
 Bà con nông dân xã Tân Long (Đồng Hỷ) tham quan mô hình cánh đồng mẫu lớn tại xóm Làng Mới.
Bà con nông dân xã Tân Long (Đồng Hỷ) tham quan mô hình cánh đồng mẫu lớn tại xóm Làng Mới.

Nhằm khuyến khích bà con xã Tân Long ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, vụ mùa năm 2022, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đồng Hỷ triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn tại xóm Làng Mới, với diện tích 10ha.

29 hộ tham gia mô hình được hỗ trợ giá giống lúa lai BTE1 với mức 30 nghìn đồng/sào, 50% phân bón hữu cơ khoáng Quế Lâm và 50% thuốc bảo vệ thực vật sinh học; hỗ trợ cấp Giấy chứng nhận VietGAP, bao bì, nhãn mác, mã QR, mã vạch.

Kết quả theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa cho thấy, với mức độ đầu tư giống nhau, mô hình bón phân hữu cơ khoáng Quế Lâm cho năng suất 2,42 tạ/sào, cao hơn ruộng ngoài mô hình 0,23 tạ/sào; hiệu quả kinh tế đạt gần 960 nghìn đồng/sào, cao hơn ruộng ngoài mô hình 275 nghìn đồng/sào, tương đương 7,6 triệu đồng/ha/vụ.

Thông qua mô hình đã giúp bà con nông dân xã Tân Long dần thay đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, cấy cùng trà, cùng giống, quản lý dịch hại tổng hợp theo phương pháp IPM. Từ đó, góp phần giảm chi phí và sức lao động, tăng năng suất, thu nhập cho người dân.

Lương Hạnh
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: