Thái Nguyên: Sản lượng thủy sản tăng 28,3%

Cập nhật: Thứ ba 01/11/2022 - 12:46
 Gia đình ông Phạm Văn Ty, xóm Núi Chùa, xã Tân Kim (Phú Bình) có gần  1ha nuôi trồng thủy sản.
Gia đình ông Phạm Văn Ty, xóm Núi Chùa, xã Tân Kim (Phú Bình) có gần 1ha nuôi trồng thủy sản.

Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 6 nghìn ha diện tích mặt nước, ao, suối, hồ nuôi trồng thủy sản. Trong 10 tháng năm 2022, sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 14,4 nghìn tấn, bằng 84,5% kế hoạch năm và tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước.

Có được kết quả trên là do nhiều hộ dân trong tỉnh đã phát triển nuôi thâm canh, bán thâm canh; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng các giống có năng suất và giá trị kinh tế cao.

Ngoài các giống cá truyền thống gồm: Mè, trắm, chép, trôi, các giống khác như: Cá tầm, rô phi đơn tính, chép lai, chim trắng, cá diêu hồng... cũng được bà con đưa vào nuôi trồng.

Hiện nay, các cơ sở, hộ nuôi thủy sản thương phẩm đang tiếp tục chăm sóc và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chuẩn bị cơ sở vật chất để phòng, chống lụt bão; đồng thời, tiến hành thu hoạch đối tượng thủy sản đạt kích cỡ thương phẩm.

Để phát triển bền vững, trong những năm tới, tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Thủy sản theo định hướng thị trường, thân thiện môi trường, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học; thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, an sinh xã hội; phát triển thủy sản cần gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và xây dựng nông thôn mới.

Lương Hạnh
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: