Kiểm tra công vụ để ngăn ngừa sai phạm

Cập nhật: Thứ hai 25/10/2021 - 10:52
 Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh kiểm tra tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của T.P Thái Nguyên. Ảnh: Linh Lan
Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh kiểm tra tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của T.P Thái Nguyên. Ảnh: Linh Lan

Một trong những yêu cầu để xây dựng chính quyền kiến tạo vì Nhân dân phục vụ là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có trình độ, phẩm chất đạo đức, phong cách ứng xử văn minh, tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong thực thi nhiệm vụ công vụ. Để độc giả hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Thái Nguyên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đức Lực, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

P.V: Vẫn còn tình trạng người dân phản ánh về việc CBCCVC chưa chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, gây khó khăn phiền hà, đối với tổ chức, công dân khi đến giải quyết công việc, qua công tác kiểm tra việc thực hiện công vụ, công tác cải cách hành chính (CCHC) kết quả thực tế như thế nào thưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn Đức Lực: Hiện nay các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị đã công khai đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của CBCCVC. Đồng thời người dân có thể phản ánh qua ứng dụng C-ThaiNguyen, do vậy số lượng thông tin phản ánh về giải quyết công việc của CBCCVC tăng lên đáng kể.

Sở Nội vụ đã trao đổi, làm việc với một số ngành, địa phương để tiếp thu, giải quyết các nội dung phản ánh, kiến nghị, đồng thời đề nghị chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của CBCCVC, thực hiện tốt công tác CCHC. Qua kiểm tra đột xuất việc thực hiện công vụ và công tác CCHC theo kế hoạch, còn có CBCCVC chưa thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Đoàn kiểm tra đã kịp thời chỉ ra các mặt tồn tại, hạn chế và kiến nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sớm khắc phục, chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của CBCCVC làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

P.V: Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, thực hiện văn hóa công sở, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh và hướng dẫn đối với các đơn vị xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, phối hợp kiểm tra, kiểm tra đột xuất như thế nào thưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn Đức Lực: Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh. Đầu năm nay, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2021. Đồng thời, Sở Nội vụ cũng đã chủ động kiểm tra công tác CCHC, qua đó trực tiếp hướng dẫn các đơn vị, địa phương và cá nhân, tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Qua theo dõi, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và tự kiểm tra công vụ, góp phần khắc phục nhanh, có hiệu quả những hạn chế, thiếu sót trong thực thi công vụ.

Ngoài những thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân và nhân dân, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra công vụ. Đoàn kiểm tra (có sự phối hợp của các cơ quan tổ chức kiểm tra đột xuất đối một số đơn vị, đặc biệt là cơ quan, có sự phản ánh của nhân dân qua đường dây nóng, qua trang thông tin của tỉnh để xem xét, đánh giá việc thực thi công vụ; nhiệm vụ của đội ngũ CBCCVC về các mặt như phong cách ứng xử, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định... Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh hành vi ứng xử chưa đúng chuẩn mực của CBCCVC.

P.V: Để ngăn ngừa các hành vi vi phạm của CBCCVC, theo đồng chí các cơ quan, đơn vị cần thực hiện đồng bộ những giải pháp gì để góp phần xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ?

Đ/c Nguyễn Đức Lực: Theo tôi, bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm tra của ngành chức năng, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện đồng bộ những giải pháp sau. Xây dựng và thực hiện tốt Chương trình tổng thể CCHC của từng giai đoạn. Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính để kiến nghị, sửa đổi đơn giản hóa cho phù hợp với tình hình thực tế. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ CBCCVC đảm bảo đáp ứng tốt trong việc thực thi công vụ, nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế. 

Tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung về kiểm điểm, đánh giá đối với CBCCVC, coi đây là cơ sở để xem xét thi đua, khen thưởng và là cơ sở cho việc thực hiện tinh giản biên chế hiệu quả hơn. Mặt khác, tiếp tục tăng cường phân cấp, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất, xử lý nghiêm đối với cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và các cá nhân có liên quan vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

Thúy Hằng
(Thực hiện)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: