Phát động phong trào thi đua trong phụ nữ Công an tỉnh

Cập nhật: Thứ ba 18/10/2022 - 13:40
 Đại diện các cụm ký giao ước thi đua.
Đại diện các cụm ký giao ước thi đua.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh vừa tổ chức triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình”, giai đoạn 2022-2026.

Phong trào thi đua gồm 3 nội dung chính là: Phụ nữ Công an Thái Nguyên có bản lĩnh vững vàng; Phụ nữ Công an Thái Nguyên nhân văn, vì Nhân dân phục vụ và Phụ nữ Công an Thái Nguyên kỷ cương, kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng chỉ tiêu thi đua cụ thể, phù hợp với tình hình, đặc điểm riêng, tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trình độ mọi mặt cho cán bộ, hội viên phụ nữ; duy trì, nhân rộng các công trình, mô hình, phần việc do phụ nữ đảm nhận, trong đó chú trọng xây dựng các mô hình, công trình, phần việc mới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị quan tâm thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ.

Trong dịp này, 4 cụm thi đua của Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã ký kết giao ước thực hiện phong trào; tổ chức nhận đỡ đầu trẻ mồ côi là con cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia Cuộc thi “Dân vũ thể thao trực tuyến” và mô hình “Mẹ đỡ đầu” năm 2022.

Cùng ngày, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dũng Minh (Công an tỉnh)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: