Huấn luyện chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất

Cập nhật: Thứ năm 08/07/2021 - 16:16
 Huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho các chiến sĩ dân quân tự vệ.
Huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho các chiến sĩ dân quân tự vệ.

Thực hiện kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) năm 2021, tại xã Lâu Thượng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Võ Nhai đang tổ chức huấn luyện cho 66 chiến sĩ DQTV năm thứ nhất thuộc cụm 3 gồm các xã: La Hiên, Lâu Thượng và thị trấn Đình Cả.

Trong thời gian từ ngày 5 đến 23-7, các chiến sĩ DQTV sẽ được trang bị kiến thức chính trị với các chuyên đề: Nội dung cơ bản của Luật DQTV năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; DQTV làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng – an ninh trong trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Tại thao trường, các chiến sĩ DQTV được huấn luyện các kỹ thuật, chiến thuật như các tư thế, động tác bắn súng trường, súng tiểu liên; huấn luyện ném lựu đạn, bơi tự do; tổ DQTV đánh chiếm mục tiêu, kỹ thuật cấp cứu và chuyển người bị thương trong chiến đấu....

Qua đợt huấn luyện giúp lực lượng DQTV nâng cao nhận thức giác ngộ chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống. 

Quỳnh Mai
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: