Phổ Yên sẵn sàng diễn tập khu vực phòng thủ

Cập nhật: Thứ sáu 16/09/2022 - 09:13
 Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị diễn tập của TP. Phổ Yên tại khu căn cứ chiến đấu.
Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị diễn tập của TP. Phổ Yên tại khu căn cứ chiến đấu.

Quán triệt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc TP. Phổ Yên nhận thức sâu sắc rằng: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là 2 nhiệm vụ chiến lược, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; trong đó, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc là cơ sở để thực hiện quốc phòng toàn dân, làm nền tảng cho sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng ở địa phương.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Phố Yên, khẳng định: Diễn tập phòng thủ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương trong nhiệm kỳ đại hội 2020-2025. Qua diễn tập sẽ từng bước nâng cao được nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương, quần chúng nhân dân và lực lượng vũ trang về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Chỉ đạo của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên năm 2022, ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên đã ban hành Chỉ thị về việc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022; Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Nội dung diễn tập.

UBND thành phố ban hành Chỉ thị và Kế hoạch về việc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên năm 2022. Chỉ đạo Đảng ủy Quân sự thành phố ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022. Tổ chức triển khai đồng bộ các nội dung diễn tập cấp thành phố, cấp xã, phường đến các cơ quan, đơn vị của thành phố và 18/18 xã, phường; chỉ định 3 phường tham gia diễn tập cùng thành phố, chỉ đạo 2 xã, phường tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã theo kế hoạch năm 2022.

Các cấp, các ngành, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang thành phố Phổ Yên đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ; tích cực tiến hành triển khai công tác chuẩn bị bảo đảm các mặt cho diễn tập khu vực phòng thủ thành phố theo kế hoạch.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập và từng bước đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc, Phổ Yên đã bảo đảm ngân sách trên 40 tỷ đồng đầu tư xây dựng hệ thống hầm hào, công sự, đường giao thông, điện lưới, viễn thông, trận địa súng máy phòng không 12,7mm và các công trình phụ trợ mang tính lưỡng dụng trong khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương; bảo đảm tốt cho quốc phòng gắn liền với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương

Thượng tá Trần Tiến Dũng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phổ Yên, cho biết thêm: Trong diễn tập phòng thủ, cơ quan quân sự, công an và các ngành đoàn thể luôn đóng vai trò tham mưu, trong đó cơ quan quân sự là trung tâm hiệp đồng và tổ chức triển khai thực hiện. Chính vì vậy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản theo kế hoạch bồi dưỡng của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. Tổ chức diễn tập động viên, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu trên 500 quân nhân dự bị, giữ lại 1 tiểu đoàn cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, tổ chức huấn luyện bổ sung làm nhiệm vụ bắn chiến đấu cấp đại đội. Lựa chọn vị trí, xây dựng kịch bản, tổ chức huấn luyện diễn tập thực binh nội dung xử trí tình huống A2, mở rộng lễ ra mắt dân quân thời chiến, diễn tập phòng thủ dân sự, xử lý tình huống cháy trong khu dân cư và vận hành cơ chế “thiết quân luật, giới nghiêm” quy mô cấp xã theo kế hoạch diễn tập của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Bên cạnh đó, cơ quan quân sự, công an cũng như Ban Tổ chức diễn tập các cấp đều tổ chức luyện tập, diễn tập thử, kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung các nội dung bảo đảm đúng với quy định và sát với tình hình thực tiễn của địa phương, với sự tham gia của trên 2.000 người.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên sẽ được tổ chức trong thời gian gần đây nhất; là nhiệm vụ quan trọng; tạo môi trường an ninh an toàn. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Tư lệnh quân khu 1, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị thành phố, cuộc diễn tập sẽ thành công.

Thiều Chung (Bộ CHQS tỉnh)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: