Đồng Hỷ: Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương

Cập nhật: Thứ năm 30/09/2021 - 16:30
 Các thành viên trong Đoàn công tác kiểm tra tại xa Hóa Trung.
Các thành viên trong Đoàn công tác kiểm tra tại xa Hóa Trung.

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Đồng Hỷ về công tác cải cách hành chính (CCHC), hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2021, trong 02 ngày 29 và 30-9, Đoàn công tác của huyện tiến hành kiểm tra tại xã Hóa Thượng, Hóa Trung, Nam Hòa, Tân Lợi, Hợp Tiến, thị trấn Sông Cầu, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai và kết quả thực hiện công tác CCHC; đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tài chính công, hiện đại hóa hành chính. Đoàn cũng kiểm tra việc triển khai văn hóa công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Về phương pháp, Đoàn kiểm tra nghe báo cáo, lấy phiếu đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân; kiểm tra thực tế tại bộ phận “một cửa”. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn cũng sẽ tự kiểm tra và có văn bản báo cáo gửi về huyện trước ngày 15/10/2021. 

Ngoài kiểm tra theo kế hoạch, huyện sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; tinh thần, thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử, giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với tổ chức và công dân.

Trường Giang
(Đồng Hỷ)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: