HĐND TP. Sông Công: Thông qua 9 nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật: Thứ tư 26/10/2022 - 10:55

Tại Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), tổ chức sáng 26-10, HĐND TP. Sông Công khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết quan trọng, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đó là các nghị quyết: Điều chỉnh nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND thành phố từ 4.474 tỷ đồng lên 4.519 tỷ đồng; Điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 8 dự án, liên quan đến hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị, đường giao thông trên địa bàn; đầu tư Dự án hạ tầng khu dân cư Tân Tiến, xã Tân Quang; đầu tư Dự án đường Trần Phú, Dự án đường 30-4, đoạn từ Khu đô thị Hồng Vũ đến đường Thống Nhất…

Trên cơ sở các nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND TP. Sông Công yêu cầu UBND thành phố, các phòng, ban, HĐND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có kế hoạch triển khai  tổ chức thực hiện đảm bảo nghiêm túc và đạt hiệu quả; đề nghị UBND thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tại địa phương…

Trịnh Phương
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: