Kiểm tra cải cách hành chính tại 24 địa phương, đơn vị

Cập nhật: Thứ hai 04/10/2021 - 15:50
 Phòng làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Phúc Thuận (T.X Phổ Yên) rất chật hẹp, xuống cấp, không đảm bảo quy định.
Phòng làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Phúc Thuận (T.X Phổ Yên) rất chật hẹp, xuống cấp, không đảm bảo quy định.

Từ ngày 4 đến 19-10, 3 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh do Sở Nội vụ chủ trì tổ chức kiểm tra trực tiếp về công tác cải cách hành chính (CCHC) tại 12 UBND cấp xã; 6 UBND cấp huyện, 5 sở và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào: Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện CCHC; kết quả thực hiện cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính; tình hình triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)... Hoạt động kiểm tra nhằm chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó kịp thời khắc phục những vướng mắc, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nâng cao hiệu quả công tác CCHC.

Trong ngày 4-10, Đoàn kiểm tra tại UBND xã Phúc Thuận và phường Ba Hàng (T.X Phổ Yên). Kết quả kiểm tra cho thấy, 2 địa phương đã quan tâm, chú trọng đến công tác CCHC; thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về CCHC; các thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời gian, thẩm quyền, trình tự thủ tục... 

Về hạn chế, phòng làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Phúc Thuận do tận dụng nhà cũ nên rất chật hẹp, xuống cấp; phường Ba Hàng còn một số cán bộ, công chức hạn chế về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc...

Theo kế hoạch, từ ngày 5 đến 19-10, 3 đoàn sẽ kiểm tra tại UBND các địa phương: T.X Phổ Yên; xã Cao Ngạn, phường Trưng Vương, T.P Thái Nguyên; phường Bách Quang, Châu Sơn, T.P Sông Công; xã Nam Hòa, Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ; xã Trung Hội, Bình Yên, huyện Định Hóa; xã Bình Thuận, thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ. Đồng thời kiểm tra tại các sở: Giao thông Vận tải, Tư pháp, Kế hoạch - Đầu tư, Thông tin - Truyền thông, Công Thương và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

 

Quốc Tuân
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: