Phú Bình: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính

Cập nhật: Thứ năm 19/08/2021 - 15:30
 Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” của UBND huyện.
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” của UBND huyện.

Đó là nội dung chính được huyện Phú Bình nhấn mạnh tại Hội nghị đánh giá kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn năm 2020 được tổ chức sáng 19-8.

Theo thang điểm 100 về đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC của UBND tỉnh, năm 2020, huyện Phú Bình đạt được 62,89 điểm (đứng thứ 9/9 huyện, thành, thị về công tác CCHC, giảm 1 bậc so với năm 2019). Các lĩnh vực bị trừ nhiều gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC (bị trừ 4,71/9 điểm); hiện đại hóa hành chính (bị trừ 8,42/18 điểm); cải cách thủ tục hành chính (bị trừ 5,5/14 điểm); cải cách tài chính công (bị trừ 3/8 điểm); phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương (bị trừ 5,43/16 điểm); cải cách tổ chức, bộ máy hành chính (bị trừ 1,77/12 điểm); cải cách thể chế (bị trừ 1,3/9 điểm)…

Điểm bị trừ trong từng lĩnh vực chủ yếu do các nguyên nhân: Không bố trí đủ kinh phí thực hiện CCHC; thời gian ký số không khớp với ngày ban hành kế hoạch; tài liệu kiểm chứng không phù hợp; bộ phận 1 cửa ở một số xã chưa đáp ứng yêu cầu; việc niêm yết thủ tục hành chính chưa đảm bảo quy định; nhiều hồ sơ tiếp nhận giải quyết chưa cập nhật kịp thời vào hệ thống 1 cửa điện tử; không thống kê số lượng văn bản ký số; văn phòng sử dụng chữ ký số, chữ ký cá nhân chưa thường xuyên…

Thời gian tới, UBND huyện Phú Bình tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác CCHC; đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn thực hiện rà soát cơ sở vật chất phục vụ CCHC để bố trí bổ sung kinh phí đầu tư theo quy định; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, công chức; đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích…

Vi Vân
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: