Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Cập nhật: Thứ tư 20/10/2021 - 18:09

Ngày 20-10, Đoàn công tác của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Giao thông - Vận tải (ảnh).

Năm 2021, công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Sở Giao thông - Vận tải. Đảng ủy, lãnh đạo Sở đã chú trọng quan tâm triển khai thực hiện. Bám sát chương trình, kế hoạch của tỉnh, Sở đã ban hành 26 văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác CCHC, đồng thời đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc sở triển khai thực hiện. 

Đơn vị đã đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công mức độ 3 và 4 đối với 119 TTHC; tích cực hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản và đăng ký TTHC trên cổng dịch vụ công của tỉnh, trên cổng dịch vụ công Quốc gia; đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức thực hiện TTHC, giúp nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm chi phí cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra tập trung trao đổi vào các nội dung: Công tác chỉ đạo điều hành về CCHC; Công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách; công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực của ngành Giao thông - Vận tải quản lý.

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở và việc triển khai thực hiện CCHC theo nhiệm vụ được giao, nhất là việc ban hành kế hoạch CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, hiện đại hóa nền hành chính.

 

Chu Hồng Đông
(Sở Giao thông - Vận tải)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: