Báo Thái Nguyên: 60 năm vững một niềm tin

Cập nhật: Thứ hai 22/08/2022 - 16:27

Báo Thái Nguyên - Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, tiếng nói của Đảng, chính quyền và diễn đàn của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Với tôn chỉ, mục đích ấy, 60 năm qua Báo Thái Nguyên luôn làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình; bám sát thực tiễn cuộc sống, thông tin kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 6 thập kỷ xây dựng và phát triển, cùng với báo chí cách mạng cả nước, bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng nghỉ, Báo Thái Nguyên đã và đang khẳng định vị thế quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và công chúng báo chí cả nước.

 

Báo Thái Nguyên Điện tử
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: