Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Nguyên: Tạo nguồn phát triển đảng viên mới

Cập nhật: Thứ năm 18/08/2022 - 09:51
 Đoàn viên thanh niên của Công ty Điện lực Thái Nguyên tham gia vệ sinh giúp Trường Tiểu học Quy Kỳ (Định Hóa) sau lũ quét, sạt lở.
Đoàn viên thanh niên của Công ty Điện lực Thái Nguyên tham gia vệ sinh giúp Trường Tiểu học Quy Kỳ (Định Hóa) sau lũ quét, sạt lở.

Công tác phát triển đảng viên là một trong những nội dung cơ bản, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Nguyên. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của 23 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Công ty nhằm liên tục bổ sung những quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng...

Trong những năm qua, Đảng bộ Công ty thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển đảng viên cả về chất lượng và số lượng.

Đảng bộ Công ty xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức đảng lớn mạnh và trong sạch. Đảng bộ Công ty hiện có 23 chi bộ trực thuộc với 374 đảng viên, chiếm 38,6% tống số cán bộ, công nhân viên (CBCNV) trong toàn đơn vị.

Trong năm 2021, Đảng bộ Công ty đã kết nạp 11 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 06 đồng chí, cử 05 đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Công ty phát triển 12 đảng viên mới (đạt 100% chỉ tiêu năm 2022). Trong đó, đảng viên có trình độ trên đại học là 01 đồng chí, đảng viên có trình độ đại học là 10 đồng và cao đẳng 01 đồng chí.

Các đảng viên mới kết nạp trong năm 2022 đều tự giác học tập, rèn luyện và được đánh giá là những hạt nhân tiêu biểu trong các phòng trao thi đua của đơn vị. Đồng chí Nguyễn Thị Hải Anh, Thường trực Đảng ủy Công ty Điện lực Thái Nguyên cho biết: 100% đảng viên mới đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, nâng cao nhận thức chính trị, tính tiền phong gương mẫu. Nhiều đồng chí đảng viên sau khi kết nạp tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để trưởng thành, góp phần bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho Đảng và tham gia công tác lãnh đạo, quản lý của đơn vị.  

So với các đảng bộ khác thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Nguyên có nhiều thuận lợi khi nguồn để đào tạo, phát triển đảng viên còn dồi dào vì số lượng đoàn viên, thanh niên có tới 300 người. Đây là lực lượng có tinh thần phấn đấu và nhiệt huyết cao…

Để đạt được những kết quả tích cực về công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Nguyên đã triển khai thực hiện một số giải pháp cụ thể, như: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng; nêu cao tinh thần tự giác, thi đua học tập, lao động sản xuất, tham gia các phong trào do Công ty phát động… Từ đó cấp ủy đơn vị phát hiện những quần chúng tiêu biểu, gương mẫu để xem xét xây dựng nguồn cho Đảng.

Đảng bộ Công ty luôn chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Trên cơ sở đó, các chi bộ trực thuộc tổ chức lựa chọn nhân tố tích cực, tiêu biểu để bồi dưỡng, rèn luyện và đưa vào nghị quyết hoặc kế hoạch để cụ thể hóa, tạo nguồn cho Đảng.

Việc thẩm tra, xác minh lý lịch và lấy ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng được Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Nguyên thực hiện chặt chẽ; cấp ủy chi bộ và người được giao thẩm tra phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra lý lịch; người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội phải chịu trách nhiệm về kết quả nhận xét của mình đối với người xin vào Đảng.

Đồng chí Ngô Thị Mùi, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết: Những quần chúng do Đảng ủy Công ty Điện lực Thái Nguyên cử tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng đều là những người ưu tú, có chẩm chất tốt, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn. Hàng năm, Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Nguyên đều đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên.

Nhằm cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ tỉnh và của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trong thời gian tới, Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, nhất là phát triển đảng viên để tạo thêm nguồn sức mạnh nội tại của đơn vị, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Văn Hiến
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: