Nghiên cứu thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Võ Nhai

Cập nhật: Thứ sáu 29/07/2022 - 13:11

Ngày 29-7, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại diện ban tổ chức 14 tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc (thuộc Cụm thi đua số 1 ngành Tổ chức xây dựng Đảng) dự Hội nghị nghiên cứu thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng tại huyện Võ Nhai (ảnh).

Đảng bộ huyện Võ Nhai có 33 chi, đảng bộ cơ sở; 299 chi bộ dưới cơ sở với tổng số 5.069 đảng viên. Năm 2021, số đảng viên kết nạp mới đạt 2,75% tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ; 6 tháng năm 2022, Dảng bộ huyện kết nạp được 43 đảng viên mới (đạt 35 % kế hoạch đề ra). Trong hai năm 2020 và 2021 có 97% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cùng với đó, cấp ủy từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng: Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Xuân Hùng khẳng định: Là huyện vùng cao, song với sự nỗ lực và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, Võ Nhai đang phấn đấu khơi dậy mạnh mẽ truyền thống, bản sắc và tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được tăng cường…

Quỳnh Mai
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: