Tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực

Cập nhật: Thứ hai 25/07/2022 - 07:15
 Thời gian qua, Đảng bộ TP. Thái Nguyên tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng đất đai và quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng.
Thời gian qua, Đảng bộ TP. Thái Nguyên tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng đất đai và quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng.

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trên các lĩnh vực dư luận quan tâm, dễ phát sinh tiêu cực được Đảng bộ TP. Thái Nguyên tăng cường thực hiện. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Đồng chí Phạm Thị Lý, Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ Thái Nguyên, cho biết: Với phương châm kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, các cuộc kiểm tra của cấp ủy tập trung vào những địa phương, đơn vị có nhiều ý kiến phản ánh, có vụ việc phức tạp kéo dài hay vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đất đai ở một số xã, phường trên địa bàn. Quá trình KTGS đã gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Cụ thể như cuối năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các thông báo kết luận về giám sát chuyên đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc quản lý sử dụng đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn (từ 01/01/2020 đến 30/06/2021) đối với một số xã, phường.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã chỉ đạo gợi ý kiểm điểm đối với 6 tập thể ban thường vụ đảng ủy xã, phường và 12 đồng chí là bí thư, chủ tịch UBND các phường, xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc quản lý sử dụng đất đai và quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng.

Đến nay, một số đồng chí cán bộ chủ chốt cơ sở đã bị xử lý trách nhiệm; 1 trường hợp đang trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật; 2 cán bộ địa chính có sai phạm bị kỷ luật đảng và chính quyền theo đúng quy định.

Đảng bộ TP. Thái Nguyên hiện có 100 tổ chức cơ sở đảng với gần 27 nghìn đảng viên. Thông tin từ UBKT Thành uỷ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện 14 cuộc KTGS đối với 162 lượt tổ chức đảng và 173 lượt đảng viên; UBKT Thành ủy đã KTGS 10 cuộc đối với 43 lượt tổ chức đảng và 109 đảng viên.

So với cùng kỳ của nhiệm kỳ 2015-2020, số cuộc KTGS của Ban Thường vụ Thành ủy tăng 5 cuộc, tăng đối tượng KTGS là 92 tổ chức đảng, 173 lượt đảng viên; UBKT Thành uỷ thực hiện vượt 2 cuộc KTGS so cùng kỳ nhiệm kỳ trước, tăng 12 lượt tổ chức đảng và 84 lượt đảng viên được KTGS trực tiếp.

Đặc biệt, đối với nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Thành ủy luôn vượt chỉ tiêu được giao (năm 2021 thực hiện kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm vượt 33,3%; kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm vượt trên 300%).

Riêng 6 tháng đầu năm nay, UBKT Thành ủy đã hoàn thành chỉ tiêu cả năm kiểm tra tổ chức đảng; nội dung kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm vượt 33,3% chỉ tiêu được giao năm 2022.

Bên cạnh đó, cấp ủy cơ sở đã thực hiện kiểm tra 134 lượt tổ chức đảng và 226 lượt đảng viên; giám sát 80 tổ chức đảng, 323 lượt đảng viên đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Cùng với việc tăng số lượng, chất lượng các cuộc KTGS cũng được Đảng bộ thành phố coi trọng, đảm bảo đúng quy trình, quy định và luôn chú trọng công tác thẩm tra, xác minh.

Sau các cuộc KTGS, Ban Thường vụ Thành uỷ, UBKT Thành ủy đều ban hành thông báo kết luận chỉ rõ ưu, khuyết điểm, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục đối với từng đối tượng được KTGS. Đồng thời quan tâm KTGS thực hiện các thông báo kết luận và việc khắc phục những hạn chế, tồn tại được chỉ ra qua các cuộc KTGS.

Cùng với công tác KTGS, Đảng bộ thành phố thực hiện nghiêm túc công tác thi hành kỷ luật của Đảng. Từ năm 2021 đến hết tháng 6-2022, UBKT Thành uỷ đã thi hành kỷ luật 15 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 20 đảng viên.

Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ Thái Nguyên Phạm Thị Lý cho biết thêm: Việc xử lý nghiêm minh những sai phạm đã có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng và cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng, chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Linh Lan
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: