Thực hiện nghị quyết: Nửa chặng đường thành công

Cập nhật: Thứ bẩy 17/09/2022 - 12:19
 Trên địa bàn TP. Thái Nguyên hiện có nhiều trung tâm thương mại, đáp ứng nhu cầu kinh doanh và mua sắm hàng hoá, dịch vụ của người dân.
Trên địa bàn TP. Thái Nguyên hiện có nhiều trung tâm thương mại, đáp ứng nhu cầu kinh doanh và mua sắm hàng hoá, dịch vụ của người dân.

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TP. Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Thành phố đã và đang "vẽ" lên bức tranh đô thị hiện đại, thông minh - xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của cả tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, xác định 3 khâu đột phá và 6 nhóm giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Theo đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành trên địa bàn xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Ban Thường vụ Thành uỷ đã trực tiếp làm việc với các đảng bộ cơ sở; giao nhiệm vụ cho các ban xây dựng Đảng Thành ủy trực tiếp đôn đốc, tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp ở các chi, đảng bộ trực thuộc.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ thành phố xây dựng và ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, phù hợp với tình hình thực tiễn. Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 02/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP. Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020.

Khi bước vào năm đầu thực hiện nghị quyết, như các địa phương khác, TP. Thái Nguyên gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Song thành phố đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” và đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

Kinh tế địa phương tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại; thu hút đầu tư có nhiều bứt phá. Đáng chú ý là các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của thành phố đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Từ năm 2021 trở lại đây, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của một số ngành chủ yếu trên địa bàn bình quân tăng trên 11,3%. Trong đó, dịch vụ - thương mại tăng 10,2%; công nghiệp - xây dựng tăng 12%; nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,2%.

Thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp được giao bình quân hàng năm tăng 10%. Cụ thể, năm 2020, thu ngân sách của thành phố đạt 2.705 tỷ đồng (vượt 570 tỷ đồng so với kế hoạch được giao); năm 2021, đạt 3.300 tỷ đồng (vượt 950 tỷ đồng so với kế hoạch). Nếu giá trị sản xuất công nghiệp địa phương năm 2020 đạt 10.133 tỷ đồng thì năm 2021, đã tăng thêm 1.260 tỷ đồng, dự ước năm 2022 sẽ tiếp tục tăng thêm 1.380 tỷ đồng so với năm trước đó.

Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm của tỉnh và TP. Thái Nguyên đang được triển khai tích cực. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư được tập trung thực hiện quyết liệt. Thành phố đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư có tiềm năng vào triển khai các dự án phát triển hạ tầng đô thị với gần 100 dự án, tổng mức đầu tư trên 200 nghìn tỷ đồng.

Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm và xây dựng Đảng là then chốt, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng TP. Thái Nguyên đã tăng cường nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác xây dựng Ðảng tiếp tục được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bình quân hai năm 2020 và 2021, có 91,2% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ TP. Thái Nguyên đạt trong sạch, vững mạnh (chỉ tiêu Nghị quyết là trên 85%), không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; 96,2% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (vượt chỉ tiêu Nghị quyết 6,2%).

Trên cơ sở những kết quả đạt được, nửa nhiệm kỳ còn lại, TP. Thái Nguyên tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII đề ra, với mục tiêu tổng quát đến năm 2025 là: Tăng cường đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại; phấn đấu trở thành trung tâm chuyển đổi số của tỉnh và vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân...

Linh Lan
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: